Basisschool Thorn adopteert een monument

Sinds 1988 - na de plaatsing van het monument op de Kerkberg - is Basisschool de Koningsspil (tot 2015 St. Jozef) betrokken bij de herdenking van de bevrijding in Thorn door de Brigade Piron. In 1989 werd de school aangemeld voor het project "Adopteer een monument". Het project werd geïnitieerd door de Stichting Februari 1941.

Naast een plaquette, die in de entree aan de noordzijde van het gebouw hangt, kon de school vanuit de stichting rekenen op "een tegemoetkoming van de jaarlijkse adoptie overdracht". In 2004 werden de activiteiten van de stichting overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Door deelname aan dit project verplichten de leerlingen van groep 7 zich om één jaar lang de gedenkplaat aan de Kerkberg "Brigade Piron - Normandië Kanaal van Wessem" te onderhouden. Verder wordt sinds die tijd door de groep elk jaar in de tweede week van september een bloemstuk gelegd, wanneer een delegatie van oud-militairen en het Regiment Bevrijding 5e Linie uit Leopoldsburg, de traditiedrager van de vroegere brigade Piron, hun jaarlijkse herdenking houden in Thorn en bij deze gelegenheid de school bezoeken. Ook wordt door groep 7 op 4 mei ter gelegenheid van de Dodenherdenking een bloemstuk bij het monument op de Kerkberg gelegd.

Tijdens het bezoek van de oud-militairen en een delegatie van het Regiment Bevrijding 5e Linie uit Leopolsburg aan de school heet de directeur van de school de delegatie welkom en volgen toespraken door de voorzitter van de oud-militairen en de commandant van het Regiment Bevrijding 5e Linie. Er wordt stilgestaan bij en respect betuigd aan de militairen die bij de bevrijding van Thorn en omgeving betrokken waren en waarbij 27 soldaten het leven lieten. Daarna wordt groep 8 bedankt en ontheven van de taak en wordt de zorg voor het adoptiemonument overgedragen aan groep 7. Op deze manier wordt de continuïteit gewaarborgd.

Na de plechtigheid begeeft het gezelschap van militairen en leerlingen zich naar de beide gedenktekens die Thorn rijk is, te weten de gedenkplaat op de Kerkberg en de zuil aan de Beekstraat. Daar worden bloemstukken gelegd.

Als tegenprestatie voor de goede zorgen worden de leerlingen van groep 7 uitgenodigd op de open dag van de kazerne in Leopoldsburg, die de basis is van het Regiment Bevrijding 5e Linie.

In 2010 is door de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn een lesbrief gemaakt. Kinderen leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding daarvan bezochten de leerlingen belangrijke plaatsen in en rondom Thorn waar oorlogshandelingen tijdens de 2e Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Ook wordt de bevrijding in perspectief geplaatst van de tegenwoordige vredesmissies waaraan Nederlandse militairen deelnemen.