Oorlog is dichterbij dan je denkt

Een tweetal leden van het bestuur van de "Stichting Herdenking bevrijding Thorn" heeft het initiatief genomen om een beschrijving van de bevrijding van Thorn op schrift te stellen.

Beide bestuursleden, Ton Meijster en Leo Peeters, hebben inmiddels de nodige gegevens verzameld en een eerste proeve van hun werk is aan het bestuur voorgelegd.

Het aanvankelijk plan was om het boek tijdens de Herdenking 2010 te presenteren, maar het werk bleek veel omvangrijker dan was ingeschat.

Het ligt nu in de bedoeling om in de komende tijd verder aan dit boek te werken. Er zal nog onderzoek gedaan worden in archieven en er zal gesproken worden met getuigen uit die tijd.

Mensen, die de bevrijding in Thorn hebben meegemaakt en hun ervaringen willen delen, kunnen zich melden bij de secretaris van de stichting, of bij een van beide schrijvers (zie voor adressen het hoofdstuk Bestuur).

Ook willen we graag in contact komen met bezitters van foto's uit die tijd.