PERSBERICHT 

Zoals gebruikelijk wordt in september de bevrijding van Thorn door de Brigade Piron herdacht. Dit jaar is dat op 23 september. Helaas is het door de COVID maatregelen niet mogelijk om deze Herdenking groots te vieren. De militairen van het Regiment 5de linie Bevrijding, de opvolgers van de Brigade Piron, moeten door de maatregelen verstek laten gaan. De stichting Herdenking Bevrijding Thorn vindt het van groot belang om elk jaar stil te staan bij deze Bevrijding maar heeft gezien de omstandigheden moeten besluiten om te kiezen voor een sobere opzet van de Herdenking.

Zoals elk jaar gebruikelijk staan de leerlingen van groep 7/8 centraal. Zij nemen het onderhoud over van het monument aan de Kerkberg en zij dragen ook het gedachtegoed van de Bevrijding van Thorn uit. In de middag zullen op de Basisschool diverse activiteiten plaatsvinden met de leerlingen en "anciens" van de Brigade Piron.

Om 15.00 uur zullen er bij het Monument op de Kerkberg door enkele mensen toespraken verzorgd worden, worden er kransen gelegd en vindt na de last post de overdracht van het monument plaats aan de leerlingen van groep 7/8. 

Rond 15.30 uur worden bij het monument van de burgerslachtoffers enkele toespraken gehouden en worden er door de families van de burgerslachtoffers kransen gelegd.

De stichting Herdenking Bevrijding Thorn hoopt met dit aangepaste programma toch op een gepaste wijze aandacht te kunnen geven aan de bevrijding van Thorn en aan de bevrijders van Thorn.

Voor mogelijk nadere inlichtigen:

Stichting Herdenking Bevrijding Thorn

Paul Janmaat, 06 2295 4474