Stichting Herdenking Bevrijding Thorn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50318888. RSIN 822675559
Bankgegevens:  Rabobank t.n.v. STG Herdenking Bevrijding Thorn rekeningnr. NL69 RABO 3314 5840 67

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:    Paul Janmaat
Secretaris:    Natasja Backus
Penningmeester: Paul Hennissen 
Bestuurslid:    Edwin Jacobz
Bestuurslid:    Jack Munnecom
Bestuurslid:    Gert Van Goethem