Financieel jaar verslag 2022

Stichting Herdenking Bevrijding Thorn   Winst en Verlies rekening      
Resultaat € periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022              
Lasten         Baten          
       
Algemene kosten  €       222,35   Subsidie Pr Bernard Cultuurfonds  €   1.000,00  
       
Bezoek Navo hoofdkwartier  €       193,60   Vrijwillige bijdrage receptie  €         72,00  
       
Kosten herdenking 2022  €       637,62      
       
       
       
       
       
Saldo winst  €         18,43      
       
Totaal  €   1.072,00   Totaal  €   1.072,00  
                     
Balans over periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Activa   1-1-2022   31-12-2022   Pasiva   1-1-2022   31-12-2022
   
Gebouwen 0 0 Crediteuren 0 0
Tussenrekeningen 0 0 Overige Schulden 0 0
Inventaris 0 0 Reserve 4908,65 4927,08
Liquide middelen  €   4.908,65  €   4.927,08  
Debiteuren 0 0  
Overige vord. Aktiva 0  €               -    
   
TOTAAL   4908,65   4927,08       4908,65   4927,08